• godtann

Forsiktig oppstart fra mandag 20/4

Fra mandag 20/4 åpner tannklinikken med en gradvis oppskalering til normalisering av drift. De generelle anbefalingene om å holde avstand og at mange mennesker ikke skal være samlet på ett sted, skal gjelde. Pasienter med luftveissymptomer, i karantene og ved mistanke om smitte bes ta kontakt pr. tlf/epost. Disse vil henvises til annen tannklinikk med egnet smittevernsutstyr. Velkommen tilbake til Storsenteret Tannklinikk!


7 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi har fulladet batteriene og har mengder av arbeidslyst! Kontoret er fullt bemannet fra mandag 2/8. Velkommen!

Det er en vanskelig og uoversiktlig situasjon i Nordre Follo. Tannhelsetjenesten omfattes i denne omgang ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene